Werkwijze CadenaCadena kan de vitaliteit van uw IT beheerorganisatie beoordelen middels een Quick Scan. Wij zijn in staat om binnen een week de cruciale verbeteringen op de korte en lange termijn te definiëren. We beoordelen niet alleen de processen, zoals de meest gebruikelijke scans, maar wij verbinden tevens de kwaliteit en de attitude van uw medewerkers. Deze drie-eenheid maakt het verschil. Deze verbeteringen worden vertaald naar het “Cadena Verbeter Plan”. Samen met u bespreken we de voorgestelde aanbevelingen als resultaat uit de Quickscan, waarna u kiest wat u wanneer wilt verbeteren. Uiteraard kunnen wij u begeleiden bij het vervolgtraject.

Wilt u weten hoe uw IT beheer presteert? Klik hier

Verzandt uw IT-organisatie in interne discussies?

De klassieke kloof tussen business en IT is de laatste jaren alleen maar vergroot, door een diversificatie van allerlei technieken en modellen die onderhouden en in stand gehouden moeten worden. Elke IT afdeling kent ondertussen zijn eigen implementatie van IT beheer en loopt mee met elke nieuwe hype. Het gevolg is een Babylonische spraakverwarring, die veel geld kost en onvoldoende toegevoegde waarde levert. 

Het devies: houd het simpel!

 

Cadena referentiemodel

Het Cadena-referentiemodel vereenvoudigt en vertegenwoordigt de essentie van IT beheer, of zoals wij zeggen Operationeel InformatieManagement (OIM). Hierbij wordt tevens de bestuurbaarheid van de IT beheerketen geborgd. Alle bestaande beheermodellen kennen hun beperking. Geen enkel model representeert de gehele operationele IT beheerketen. Het Cadena referentiemodel focust zich op de operationele processen en combineert de onderdelen die in de beheerketen noodzakelijk zijn voor de dagelijkse ondersteuning van uw bedrijfsvoering. Hierdoor implementeert u geen theoretische overtollige ballast, maar pragmatische oplossingen die samenwerken. Wij maken het simpel!

Wilt u weten wat het Cadena-referentiemodel voor u kan betekenen? Klik hier

Ook IT is mensenwerk

Waar anderen de processen en techniek als uitgangspunt nemen, stellen wij uw medewerkers centraal in de beheerketen. Zij ondersteunen van dag tot dag uw operatie. Het is van belang dat medewerkers de juiste vaardigheden en vertrouwen bezitten voor de rol die ze vertegenwoordigen. De sterkte van de keten wordt immers bepaald door de zwakste schakel. Wij kunnen hen leren de juiste vaardigheden in te zetten en verantwoordelijkheid te nemen.

Wilt u samenwerking in de IT beheerketen stimuleren? Klik hier

 

Contact

Cadena OIM BV
Veenslagen 55
3825 RT Amersfoort

KvK nummer: 60934077

SNS Bank: NL03 SNSB 0873 3202 04